VirtualBuildingGuide-front

Sikkerheds Simulator

SafetySimulator-front_ny

Reducér antallet af uheld og skab økonomisk udbytte! 

Traditionel sikkerhedstræning kan både opleves kedelig og uden formål for mange medarbejdere, hvilket ofte resulterer i minimalt udbytte.

Rambøll´s Sikkerheds Simulator bygger på en 3D-træningsplatform for byggepladser og andre steder med højere risikoprofil. Her anvendes gamification og spilbaseret læring til at skabe en motiverende og engagerende oplevelse for medarbejderne, som sikrer involvering og læringsudbytte.

Ved at opleve en virtuel udgave af byggepladsen, kan medarbejdere genkende og træne, hvordan farlige situationer kan forebygges og undgås. Den virtuelle træningsplatform gør det lettere for medarbejdere at forudse og undgå uheld, når de færdes på den virkelige byggeplads.

”Sikkerheds Simulatoren hjalp medarbejderne til at tage medansvar for deres arbejdsmiljø. Udover at reducere antallet af uheld og dermed skabe et sikkert arbejdsmiljø for alle, så forbedrede løsningen også den økonomiske bundlinje.”
poul_s
Poul Michaelsen
Hospitalsdirektør på Regionshospital vest
KPC_collage (1)KPC2KPC3KPC1KPC4

CASE: KPC Posthusgrunden

Problemet
Posthusgrunden er en stor og kompleks byggeplads (+1 mia.) i København. KPC er totalentreprenør på projektet. KPC oplevede både sikkerhedsmæssige og tilknyttede administrative problemer. Samtidig bruger entreprenøren værdifuld tid på – uge for uge – at gennemføre sikkerhedstræning baseret på en powerpoint med et utilstrækkeligt udbytte.
Et markant løft vedrørende sikkerhedskulturen på byggepladsen var nødvendigt.

 

Løsningen
Rambøll udvikler en App til smartphones samt et underliggende LMS, der er baseret på Rambølls ”Check, Act & Learn” koncept.
Medarbejdernes sikkerhedsmæssige forhold bliver trænet og overvåget i den interaktive træningsplatform og sikkerhedshændelser bliver løbende registreret i hele byggeperioden.
De vigtigste dokumenter er tilgængelige i App´en og bliver løbende opdateret. Dette inkluderer en digitaliseret infotavle.
Medarbejderne modtager notifikationer på opdateret viden og vejledning, hvor det er påkrævet.

 

Udbyttet

  • Proaktive medarbejdere
  • Styrket sikkerhedskultur
  • Spændende og motiverende sikkerhedstræning
  • Adfærd og resultater registreres og evalueres
Smartphone
Desktop
Virtual reality

Video: Sikkerheds Simulator

+50%
REDUKTION AF UHELD
Uheld er reduceret med mere end 50% sammenlignet med tilsvarende byggepladser.
25%
TIDSBESPARELSE PÅ BYGGEPROCESSER
En ide, der opstod som følge af Sikkerheds Simulatoren, har medført en tidsbesparelse på 25% ved montage af vinduer samtidig med at sikkerheden er øget.
+1700
NYE IDÉER
Der blev genereret mere end 1700 ideer vedr. optimering af arbejdsprocesser og sikkerhed.