VirtualBuildingGuide-front

Interactive SolutionsInteractive Solutions

Inso-ikon_ny

Vores idégrundlag

Rambøll tilbyder digital og interaktiv træning af adfærd og vidensdeling ved hjælp af gamification som et primært redskab.
Vores løsninger fremstilles som Apps til mobile enheder, Web eller Virtual Reality

 

fremstilling af 2D/3D brugerflader, der både er motiverende og enkle at anvende

udvikling af scenarie-baseret indhold med udgangspunkt i vores faglige viden og rådgivning

anvendelse af interaktion, simulering og gamification som primære formidlingsredskaber

formidling som Apps for mobile enheder, Web eller Virtual Reality

registrering af adfærd og indsamling af data til viderebearbejdning og evt. certificering

gamification1

Gamification og spilbaseret læring

Gamification er, når man anvender elementer fra spil i sammenhænge der, i udgangspunktet, ikke har noget med spil at gøre.
De mest anvendte spilelementer er b.la. score, progress bar, point, trofæer eller ranglister.

Hvilke virkemidler og elementer, der anvendes, afhænger af projektet, brugerprofilen og konteksten.

Det overordnede formål med at anvende 2D eller 3D gamification og interaktion er, at styrke den kognitive oplevelse og motivation samt ændre en adfærd hos den pågældende målgruppe.
Studier viser, at spilbaseret læring øger udbyttet af læringsforløb ved at gøre processen sjov og motiverende. Dette opnås ved at involvere, udfordre og belønne brugeren.

Gamification er ikke kun begrænset til brug i 3D-miljøer. Det er lige så udbredt i 2D e-learning og endda i ikke-digitale sammenhænge. Skaleringsmulighederne er endeløse og kan variere fra brug af små, simple elementer til en fuld implementering af alle virkemidler.

Learning cone

Læringseffekten

I ”læringspyramiden” der oprindeligt er udformet af Dale (1969) ses det, at aktive læringsmetoder er mere effektive end konventionelle og passive metoder.
Hvor traditionel undervisning fortrinsvis er passiv og mindre end 50% effektive, kan simulering og interaktive e-learning øvelser eller spilbaseret læring skabe effektivitet på over 80%.
Vi arbejder derfor med simulering og realistiske samt genkendelige virtuelle 3D miljøer for at skabe effektiv og styrket læring, der motiverer og engagerer.

Løsninger