lawly-tyocc88nsuojelulainsacc88acc88dacc88ntocc88

Arbejdsmiljø

lawly-tyocc88nsuojelulainsacc88acc88dacc88ntocc88

Arbejdsmiljølovgivning

Afhængigt af geografien inkluderer vores servicepakke vigtige internationale aftaler, lovgivning på tværs af nationale/føderale/provinsielle/statslige og endda kommunale niveauer. Vi har også mulighed for at tilføje til officielle vejledninger, hvis tilgængelige. Arbejdsmiljøkrav dækker generelt følgende: 

  • Generel arbejdsmiljøledelse 
  • Sundhed 
  • Sikkerhed 
  • Beredskab og håndtering af nødsituationer

Under disse hovedemner dækker vi mere specifikke emner såsom organisatoriske krav, obligatorisk dokumentation, krav vedrørende mekaniske, fysiske, kemiske, biologiske og psykosociale faktorer, tekniske sikkerhedskrav til maskiner, udstyr og faciliteter, beskyttelse af medarbejdere, forebyggelse og håndtering af ulykker osv. 

Arbejdsmiljølovpakken kan kombineres med miljølovpakken og bestilles sammen. Der er også en enklere version tilgængelig af de to pakker, EHS Lite. 

Vær sikker på arbejdet

Målet med arbejdsmiljølovgivningen er at forbedre arbejdsmiljøet, og sikre medarbejdernes sikkerhed og trivsel. Dette opnås gennem forebyggende og beskyttende foranstaltninger. At eliminere hændelser, ulykker, erhvervssygdomme og arbejdsrelateret dårligt helbred på arbejdspladsen, kræver en dedikeret og systematisk indsats. LAWLY gør lovgivningen tilgængelig for alle medarbejdere på en nem måde. 

shutterstock_567102661

Hvem kan drage fordel af LAWLY?

LAWLY er velegnet til alle organisationer af enhver størrelse, med aktiviteter i enhver sektor. 

Arbejdsmiljøledere har til opgave at sikre, at sikkerhed og trivsel håndteres på arbejdspladsen, og at alle kravene efterleves. Arbejdsmiljø er et bredt emne. 

LAWLY er et alsidigt værktøj til styring af arbejdsmiljøfohold. Når vi står over for komplekse spørgsmål eller udfordringer, er vores arbejdsmiljøeksperter og -konsulenter tilgængelige over hele kloden for at yde den nødvendige support. 

Start din gratis prøveperiode nu