Kontakt os om interne audits

Rambøll gennemfører interne audits omhandlende miljø- og arbejdsmiljøforhold for både industrivirksomheder og den offentlige sektor, og sikrer afrapportering af resultaterne:

  • Audits efter krav i ISO 14001 og ISO 45001
  • Audits med fokus på leverandør-/kundekrav
  • Complianceaudits til evaluering af lovmedholdelighed
  • Audits med fokus på gennemgang af dokumentation om overholdelse
  • GAP-analyse og vurdering af opfyldelse af krav

Tina Mundeling Nielsen

Seniorkonsulent
EHS Compass Administrator, Danmark
Arbejdsmiljø og ledelsessystemer
+45 51 61 12 69DANMARK
TMNI

Eva Himmelstrup Dahl

Seniorkonsulent, biolog
Bæredygtighed, miljø og ledelsessystemer
+45 51 61 86 02DANMARK
EMD