LAWLY by Ramboll will have a new name on June 1st 2022. The new name EHS Compass by Ramboll will be visible and replace all Lawly related content. No action is required from our customers.

Kontakt os om arbejdsmiljøKontakt os om arbejdsmiljø

Rambøll rådgiver bl.a. om arbejdsmiljø og sikkerhed i virksomheder, og om sundhedsfarlige stoffer og kemikalier, herunder:

  • Arbejdspladsvurdering (APV) og kemisk risikovurdering
  • Identifikation af kemikalier i processer og produktion
  • Undersøgelse af bygninger og indeklima for miljøfremmede stoffer
  • Risikovurderinger og afværgetiltag ved fund af miljøfremmede stoffer
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med miljøsanering
  • Dekommissionering og nedrivning, samt håndtering og bortskaffelse af forurenet byggeaffald

Enhver bygherre, rådgiver og projekteringsleder gør sig mange overvejelser inden et byggeprojekt iværksættes. Rambølls erfaringer peger på at 2/3 af ulykkerne på byggepladserne kan forhindres ved integration af egnede løsninger i designfaserne.

Rambøll’s konsulenter kan guide dig trygt igennem alle projektfaserne i dit byggeprojekt og sikre, at bygherrens arbejdsmiljøansvar for et projekt inddrages i overvejelserne.

Åge Staghøj

Chefkonsulent
Arbejdsmiljørådgiver
+45 51 61 53 39DANMARK
AGES-640x640

Lisbeth Odsbjerg

Senior Projektchef
Health Science
Miljøfremmede stoffer
+ 45 51 61 39 93Danmark
LOV