Kontakt os om arbejdsmiljø

Rambøll rådgiver bl.a. om arbejdsmiljø og sikkerhed i virksomheder, og om sundhedsfarlige stoffer og kemikalier, herunder:

  • Arbejdspladsvurdering (APV) og kemisk risikovurdering
  • Identifikation af kemikalier i processer og produktion
  • Undersøgelse af bygninger og indeklima for miljøfremmede stoffer
  • Risikovurderinger og afværgetiltag ved fund af miljøfremmede stoffer
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med miljøsanering
  • Dekommissionering og nedrivning, samt håndtering og bortskaffelse af forurenet byggeaffald

Enhver bygherre, rådgiver og projekteringsleder gør sig mange overvejelser inden et byggeprojekt iværksættes. Rambølls erfaringer peger på at 2/3 af ulykkerne på byggepladserne kan forhindres ved integration af egnede løsninger i designfaserne.

Rambøll’s konsulenter kan guide dig trygt igennem alle projektfaserne i dit byggeprojekt og sikre, at bygherrens arbejdsmiljøansvar for et projekt inddrages i overvejelserne.

Lisbeth Odsbjerg

Senior Projektchef
Health Science
Miljøfremmede stoffer
+ 45 51 61 39 93Danmark
LOV