Kursus: Integrering af krav om ansvarlig virksomhedsadfærd i indkøb og leverandørstyring

Næste kursusdato: d. 23. maj 2024

ehs-compass-frontløber

Hvordan integreres krav om ansvarlig virksomhedsadfærd ind i indkøb og kontrakthåndtering?

I de senere år er der, som følge af såvel EU som national lovgivning, men også i offentlige udbud, kommet endnu mere fokus på virksomheders håndtering af deres værdikæder. På dette kursus vil deltagerne få gennemgået de stigende forventninger og hvordan disse forventninger kan integreres i indkøb og kontrakthåndtering både i teori og praksis. Underviserne har lang erfaring med indkøb og kontrakthåndtering fra såvel private som offentlige indkøbere. Kurset retter sig primært mod private virksomheder, jurister der arbejder med kontrakter samt personer med ansvar for indkøb, men vil også være relevant for udbudsjurister og offentlige indkøbere.

Kurset tilbyder

Kurset vil gøre deltagerne i stand til at forstå hvordan krav om ansvarlig virksomhedsadfærd kan integreres i indkøb og leverandørstyring og deltagerne vil som følge af kurset have nogle konkrete redskaber til at omsætte teori til praksis. Dette vil ske gennem en introduktion til den internationale og nationale udvikling på området; vejledning i hvordan krav kan omsættes til praksis eksempelvis gennem produktbeskrivelse/kravspecifikation; udvælgelse og evalueringskriterier, sine kontraktkrav og kontraktstyring.

I løbet af kurset vil deltagerne få præsenteret praktiske eksempler og mulighed for at drøfte effektive måder at anvende teorien i praksis både med de erfarne undervisere som med hinanden.

Kursusbevis

Kursusbevis udstedes efter gennemført kursus.

Målgruppe

Kurset retter sig primært mod private virksomheder, jurister der arbejder med kontrakter samt personer med ansvar for indkøb, men vil også være relevant for udbudsjurister og offentlige indkøbere. Deltager på kurset kan komme fra forskellige funktioner så som

  • Indkøb
  • Udbud
  • Legal og kontrakter
  • Compliance

Forudsætninger

Det forventes at deltagerne har viden om indkøb og leverandørstyring med det er ikke et krav at man arbejder med det til dagligt

Kursus højdepunkter

  • Indkøb og leverandørstyring i ansvarlig virksomhedsadfærd perspektiv
  • Indsigt i krav og muligheder
  • Adgang til ekspertise og erfaringsudveksling

Kursets varighed: 1 dag (09.00-16.00)

Pris for deltagelse: 7.000 DKK pr. deltager inklusiv fuld forplejning

Lokation: Rambøll – Hannemanns Allé 53, 2300 København S

Tilmeld dig her! 

Kontakt os

Thomas Trier Hansen

Chief Advisor
Strategic Sustainability Consulting
+45 51 61 23 59Denmark
TTHA

Kristoffer Kiilsholm Ottesen

Associate Manager+45 51610382Denmark
Kristoffer Kiilsholm Ottesen