LAWLY by Ramboll will have a new name on June 1st 2022. The new name EHS Compass by Ramboll will be visible and replace all Lawly related content. No action is required from our customers.

Digital ToolsRamRisk

RamRisk - Professional Risk Management Tool

RamRisk professionelt risikostyringsværktøj

Risikostyring er en omfattende og svær proces at køre i praksis. RamRisk hjælper med at sikre at der handles på alle dele af processen og at der løbende er overblik over ansvarshavere, så alle ved, hvem der skal gøre hvad. RamRisk er let at gå til, og den intuitive brugergrænseflade gør det hurtigt at komme i gang – og sikrer, at værktøjet ikke bliver endnu en barriere i processen. RamRisk guider, styrer og vejleder din virksomhed igennem projekter sikkert og rettidigt. 

RamRisk er din webbaserede platform som overholder ISO 31000, giver din virksomhed hjælpeværktøjer med igennem hele risikostyringsprocessen og dermed hjælper med at håndtere usikkerheder ved at reducere trusler og fremme muligheder.  

Transparent
Intuitiv
Samarbejde
Integreret
Digital

Registrér dig her for en demo

Ramrisk system

Godt værktøj er det halve arbejde

RamRisk har mange unikke funktioner der hjælper med at forstærke den værdi risikostyringsprocessen giver. RamRisk anvendes i dag på tværs af forskellige industrier, virksomheder og projektstørrelser store som små.  

RamRisk skaber faste rammer, men på en fleksibel måde.
Kontakt os for at høre mere om, hvordan RamRisk kan hjælpe dig med at få en bedre risikostyringsproces. Vi vil med glæde fortælle, hvordan RamRisk kan skabe værdi for dit daglige arbejde. 

Webbaseret platform
Fleksibel opsætning af projekter
Fuld sporbarhed
Administring af brugergrupper
Fleksibel rapportering
Notifikationer og handlingsplaner
Enviorment E-learningshutterstock_154639625

Fælles værdiskabelse

Med intuitive brugergrænseflader er alle medlemmer af teamet i stand til at beskrive, kategorisere, evaluere og håndtere risici både i projekter og i organisationen.

RamRisk gør det mere enkelt at samarbejde om at håndtere risici og hjælper med at fastholde risikostyring på dagsordenen, skabe gennemsigtighed og handlekraft. RamRisk er med til at sikre, at risikostyringsprocessen bliver et grundlag for at træffe vigtige beslutninger, og at processen bliver en central del af hverdagen. Fuld sporbarhed giver fuld indsigt i alle ændringer over tid, og er men til at give et overblik over, at processen skrider frem og resultaterne opnås.  

shutterstock_272825165

Risikostyring på alle niveauer

RamRisk er udviklet til risikostyring af projekt, program og enterprise samt EHS sikkerhedsstyring.

RamRisk - Professional Risk Management Tool
RAMRISK

HVAD MENER KUNDERNE?

RamRisk hjælper os med at simplificerekomplekse aspekter omkring risici til nogethåndgribeligt og håndterbart.
Eva Arler
Projektleder, HOFOR
Jo større projekt, jo større uforudsigelighed og jo større behov er der for et tydeligtoverblik over projektets risici. I Vejdirektoratet bruger vi RamRisk til håndtering af risici i alle vores store anlægsprojekter, således også i forbindelse med den nye Storstrømsbroog nedrivning af den gamle bro. Undervejs i projektet har vi opdaget, at nogle risicivar betydeligt større, end vi havde forventet. RamRisk har hjulpet med til at give oset overblik, så risici er identificeret i tide og indarbejdet i projektet. Værktøjet giversporbarhed på, hvordan en risiko udvikler sig, og et overblik over, hvilke forhold vi skalvære særligt opmærksomme på.
Trine Veicherts
Risk Manager, Vejdirektoratet
En af de vigtigste grunde til at vælge RamRisk er, at det er en web-baseret løsning, hvor vores ansatte kan tilgå systemet, uanset hvor de er – så længe de har adgangtil en internetforbindelse. RamRisk er desuden let at forstå og anvende – hvilket ervigtigt, da det skal anvendes som et værktøj til at understøtte vores processer. I denne sammenhæng er det værdifuldt for os, at folk kan se værdien af deres bidrag.I Metroselskabet rapporterer vi selskabets risici hver tredje måned baseret på bidragfra alle afdelinger. RamRisk hjælper os med at sikre, at der er en løbende risiko-identifikationsproces, hvilket gør rapportering lettere og betyder, at vi ikke kun erafhængige af kvartalsvis rapportering.
Rolf Ehlert Carstensen
Risk Manager, Metroselskabet

Jesper Pedersen

Head of Department
RamRisk Product Owner
+45 51 61 84 96Denmark
Jesper Pedersen

Ruben Nielsen

Software developer+45 51 61 21 73DANMARK
Ruben Nielsen