RamRisk

RamRisk - Professional Risk Management Tool

Risikovurdering med RamRisk

RamRisk er et professionelt risikostyringsværktøj, hvor risikovurdering kan udføres mhp. at sikre størst mulig chance for at gennemføre projektet til tiden og til budgettet. RamRisk kan også anvendes på højere niveauer eksempelvis i programmer eller på hele virksomhedens risikobillede.

RamRisk hjælper med at skabe grundlaget for kvalificeret beslutningstagning og risikoreduktion ved at definere, analysere og evaluere potentielle risici. Risikostyring er en omfattende og vanskelig proces, der kræver deltagelse af alle involverede i planlægning og eksekvering.

RamRisk understøtter processerne beskrevet i ISO 31000, der giver din virksomhed værktøjer gennem hele risikostyringsprocessen til at hjælpe med at håndtere usikkerhed ved at reducere trusler og forfølge muligheder. RamRisk har let tilgængelige, intuitive brugergrænseflade der gør det hurtigt at komme i gang med risikoanalysen – og sikrer, at værktøjet ikke bliver endnu en barriere i processen. RamRisk guider, styrer og vejleder din virksomhed igennem projekter sikkert og rettidigt.

Transparent
Intuitiv
Samarbejde
Integreret
Digital (1)

Book en demo og se et eksempel på nem risikostyring

Ramrisk system

Risikoanalyse - Fra excel til professionel

RamRisk har mange unikke funktioner, der hjælper med at udvide værdien af ​​risikostyringsprocessen. I dag bruges RamRisk i forskellige brancher, virksomheder og projekter store som små.

RamRisk er udviklet til at skabe faste men flexible rammer for risikostyring i alle former og kompleksiteter. Fremfor store komplekse excel arks skaber RamRisk en agil platform hvor skabeloner, risici, årsager og effekter kan genbruges på tværs af projekter. Dertil kan alle data trækkes ud i brugertilpassede rapporter.

Kontakt os for at lære mere om, hvordan RamRisk kan hjælpe dig med at opnå en bedre risikostyringproces. Vi vil meget gerne fortælle dig, hvordan RamRisk kan tilføje værdi til dit daglige arbejde.

Webbaseret platform
Fleksibel opsætning af projekter
Fuld sporbarhed
Administring af brugergrupper
Fleksibel rapportering
Notifikationer og handlingsplaner
shutterstock_154639625

Værdiskabelse og projektledelse med RamRisk

Med intuitive brugergrænseflader er alle medlemmer af teamet i stand til at beskrive, kategorisere, evaluere og håndtere risici både i projekter og i organisationen.

RamRisk gør det mere enkelt at samarbejde om at håndtere risici og hjælper med at fastholde risikostyring på dagsordenen, skabe gennemsigtighed og handlekraftRamRisk er med til at sikre, at risikoanalysen bliver et grundlag for at træffe vigtige beslutninger, og at risikostyringsprocessen bliver en central del af hverdagen. Fuld sporbarhed giver indsigt i alle ændringer over tid, og er men til at give et overblik over, at processen skrider frem og resultaterne opnås

Prøv det gratis!
shutterstock_272825165

Risikostyring på alle niveauer

RamRisk er udviklet til risikostyring af projekt, program og enterprise samt EHS sikkerhedsstyring.

RamRisk - Professional Risk Management Tool
RAMRISK

HVAD MENER KUNDERNE?

RamRisk hjælper os med at simplificerekomplekse aspekter omkring risici til nogethåndgribeligt og håndterbart.
Eva Arler
Projektleder, HOFOR
Jo større projekt, jo større uforudsigelighed og jo større behov er der for et tydeligtoverblik over projektets risici. I Vejdirektoratet bruger vi RamRisk til håndtering af risici i alle vores store anlægsprojekter, således også i forbindelse med den nye Storstrømsbroog nedrivning af den gamle bro. Undervejs i projektet har vi opdaget, at nogle risicivar betydeligt større, end vi havde forventet. RamRisk har hjulpet med til at give oset overblik, så risici er identificeret i tide og indarbejdet i projektet. Værktøjet giversporbarhed på, hvordan en risiko udvikler sig, og et overblik over, hvilke forhold vi skalvære særligt opmærksomme på.
Trine Veicherts
Risk Manager, Vejdirektoratet
En af de vigtigste grunde til at vælge RamRisk er, at det er en web-baseret løsning, hvor vores ansatte kan tilgå systemet, uanset hvor de er – så længe de har adgangtil en internetforbindelse. RamRisk er desuden let at forstå og anvende – hvilket ervigtigt, da det skal anvendes som et værktøj til at understøtte vores processer. I denne sammenhæng er det værdifuldt for os, at folk kan se værdien af deres bidrag.I Metroselskabet rapporterer vi selskabets risici hver tredje måned baseret på bidragfra alle afdelinger. RamRisk hjælper os med at sikre, at der er en løbende risiko-identifikationsproces, hvilket gør rapportering lettere og betyder, at vi ikke kun erafhængige af kvartalsvis rapportering.
Rolf Ehlert Carstensen
Risk Manager, Metroselskabet

Jesper Pedersen

Markedsdirektør - Miljø og Sundhed
RamRisk Produktejer
+45 51 61 84 96Danmark
Jesper Pedersen

Ruben Nielsen

Softwareudvikler+45 51 61 21 73DANMARK
Ruben Nielsen