iPad,-street,-lights

Digital ToolsEHS Compass

ramboll - lawly - SOME 35sek (v1.2)

EHS Compass by Ramboll

EHS Compass tilbyder en robust løsning for organisationer, der stræber mod at nå et højere niveau i ledelsen af QHSE-relaterede forhold, og til at udvikle en klar køreplan for at skabe en bæredygtig forretning. Med EHS Compass kan organisationer identificere lovmæssige, organisatoriske og andre interessenters krav, følge op på lovmæssige ændringer, udarbejde forskellige risikovurderinger, overensstemmelsesvurderinger og systemevalueringer, planlægge korrigerende handlinger og følge op på, at de afsluttes rettidigt.  

Uden passende værktøjer er identifikation og styring af alle lovkrav, samt andre krav og forpligtelser tidskrævende, arbejdskrævende og i nogle tilfælde praktisk umuligt. Også for organisationer, der har aktiviteter flere steder, kan det være udfordrende at indhente sammenlignelige data på tværs af lokaliteter, og stadig kunne se det store billede. 

Den teknologibaserede service som Rambøll kan tilbyde vores kunder som svar på disse udfordringer, tilføjer værdi på mange niveauer.  Vi tilbyder ikke kun digitale løsninger, men også en bred vifte af specialistviden som ikke kun støtter produktionsaktiviteter, men også ledelsesaktiviteter, herunder eksterne rapporteringsforpligtigelser.  

DIGITALE LØSNINGER DER OPFYLDER DIN ORGANISATIONS BEHOV  

Det er tilstrækkeligt, at du ved hvilke aktiviteter du er involveret i, så vil EHS Compass-teamet hjælpe dig med resten. EHS Compass digitale løsninger omfatter to typer registre som en del af en lovovervågningstjeneste, tre typer vurderingsværktøjer, et modul til styring af handlinger, og en bred vifte af specialistviden stillet til rådighed af Rambølls eksperter.  

Alt du behøver for at identificere, planlægge og styre QHSE-forhold på en effektiv måde.  

shutterstock_289118300

Overvågning af lovgivning

Lovregister

Lovregisteret er nyttigt ved gennemgang af overholdelse af lovgivning og ændrede krav på overordnet niveau.
Lovovervågningsservice

Kravregister

Kravregisteret er nyttigt til en mere detaljeret dagligdags styring af QHSE-krav og overholdelse, der giver brugeren mulighed for at forstå de vigtigste krav i reglerne og til at overvåge fremdrift og evaluere overholdelse løbende.
Lovovervågningsservice

Organisationskrav og interne krav

Ud over alle de lovmæssige krav kan organisationer også være bundet af krav, som følge af tilladelser, myndighedsinspektioner, interne politikker og procedurer og forskellige kontrakter og aftaler indgået med forskellige interessenter. Du kan også importere og administrere dine organisationskrav og interne krav ét sted.
FacilityManagement-front

Registrér dig her for en demo

VURDERINGSMODUL 

Vurderingsmodulet giver brugeren mulighed for enten at foretage en skræddersyet vurdering, hvor brugeren kan definere et antal vurderingsparametre og/eller bruge en prædefineret tjekliste, der er inkluderet i systemet til en given type vurdering.  

Risk assessments - Brand pic_buildings_Ramboll_8521_hires

Risikovurdering

Tjeklister til risikovurderinger giver brugeren mulighed for at gennemføre en fareidentifikation og vurdere de identificerede farer ved hjælp af en risikomatrice, der kan vælges efter præference. Tjeklisten giver organisationen mulighed for at identificere risici såvel som muligheder, fastlægge anbefalede korrigerende handlinger og prioritere disse i overensstemmelse hermed. 

Vurderinger
shutterstock_1167287371

Compliancevurdering

Tjeklister til vurdering af lovmedholdelighed giver brugeren mulighed for at udføre en complianceaudit ved hjælp af en forberedt og opdateret tjekliste, designet til at opfange de vigtigste lovmæssige krav, som organisationen forventes at overholde. Auditten gemmes som en enkeltstående begivenhed, og resultaterne heraf gemmes kun under den pågældende audit. Systemet giver brugeren mulighed for at danne en auditrapport om begivenheden. 

Forskellen mellem at bruge en compliancetjekliste frem for kravvurderingsværktøjet er, at kravvurderingsværktøjet lader brugeren vurdere compliance i forhold til hvert enkelt krav indeholdt i kravregistret, mens compliancetjeklisten giver brugeren mulighed for at vurdere overholdelse af krav, der er samlet i ét krav, da stort set de samme krav går igen i mange lovkrav. Brug af compliancetjeklisten giver brugeren mulighed for at udføre en compliancesvurdering mere effektivt. 

Vurderinger
System_evaluatiosn-11 G Telecom Service Range Wheel 2020-09

Systemevaluering

Systemevalueringstjeklister giver brugeren mulighed for at udføre en gap-analyse på baggrund af specifikke kriterier som for eksempel ISO-standarder. En gap-analyse foretages, når en organisation er i færd med at opbygge eller gennemgå deres egne, deres leverandørers eller andre interessenters aktiviteter mod fastsatte kriterier, der resulterer i en vurdering af disse aktiviteter. 

Vurderinger
Ramboll - Lawly: FINAL
FLEKSIBELT OG SKALÉRBART

Ud over de vigtigste produkter/funktioner er flere funktioner tilgængelige for alle brugere. Disse inkluderer: 

screenshot.40

Brugertilpassede dashbords og rapportering

Du kan tilpasse din startside i EHS Compass efter eget ønske, ved at vælge mellem widgets, der omfatter forskellige typer diagrammer, grafer, kalendervisninger osv. Data fra dashbordet giver et hurtigt overblik over fremdriften. 

Til ledelsesrapportering tilbyder vi et rapporteringsmodul, hvor du kan generere en ledelsesevalueringsrapport, der inkluderer data fra en valgt tidsperiode og for valgte organisationskonti.

_48K5900_cropped

Teknisk Helpdesk Service

Den tekniske helpdesk-service er tilgængelig fra det digitale værktøj ved at klikke på et link, der sender en e-mail direkte til Rambølls centrale ServiceNow-tickethåndteringssystem. Alle teknisk-relaterede tickets håndteres af det dedikerede tekniske vedligeholdelsesteam. 

_48K0362_cropped

Ekspert Support Helpdesk

Ekspert Support helpdesk kan bruges til forespørgsler relateret til de services, der abonneres på, og er tilgængelig via e-mail. 

Typiske eksempler er: 

  • Rådgivning og vejledning om fortolkning af lovgivningsmæssige krav, når de vedrører kundens drift. 
  • Giver tips til, hvordan lovmæssige krav implementeres i praksis for at sikre overholdelse. 
  • Eksempler på bedste praksis opnået gennem erfaringer og på myndighedsvejledninger. 

Forespørgsler, der forventes at kræve yderligere undersøgelse, vil blive drøftet og håndteret i en særskilt aftale ift. arbejdets omfang. 

org-models2

Fleksibel organisationsmodel

EHS Compass understøtter enhver organisationsstruktur, som kunden har, både mindre single-site organisationer til komplekse, globale multi-tier organisationer.

Alle modulerne understøtter en top-down-visning af data, hvilket betyder, at for hvert organisationsniveau vil brugeren være i stand til at se data, og danne rapporter, der ikke kun dækker niveauet for en bestemt konto, men også for en hel gren af organisationen med potentielt flere tilknyttede konti. 

brand pic_digital_ramboll_2311_HIRES

Modent og sikkert

EHS Compass har været tilgængeligt som en kommerciel service siden 2012, og forbedres og udvikles løbende efter en agil udviklingsproces og DevOps-praksis og vi lytter til vores kunder!

Vores udviklingsprocesser, styring og IT-sikkerhedspraksis gennemgås regelmæssigt af vores interne IT, og også af vores mest krævende kunder, og opfylder kravene til en moderne, sikker, cloud-baseret SaaS-løsning 

TILFØJELSESFUNKTIONER

Tilføjelsesfunktioner inkluderer følgende værktøjer, der hver kan tilføjes  og bruges separat, til at styre forskellige typer data omhandlende miljø– og arbejdsmiljøforhold: 

1
Træningsregister
Register over alle medarbejdere, der har specifikke QHSE-relaterede kvalifikationer, tilladelser og licenser, inklusiv gyldighedsperioder og påmindelser.
2
Tilladelsesforholdsregister
Register over specifikke forpligtelser som følge af tilladelser, overvågningsplaner, myndighedsinspektionsrapporter osv., inklusiv forfaldsdatoer og ansvarlige personer.
3
Vedligeholdelsesplan
Register over alle vedligeholdelses- og inspektionsopgaver, der er planlagt for maskiner og udstyr, inklusive forfaldsdatoer, påmindelser og ansvarlige personer.
4
Kemisk register
Register over alle kemikalier, der opbevares og bruges på lokaliteten, inklusiv placering, mængde, potentielle farer og krævede værnemidler. SDS kan også vedhæftes.
5
Dokumentregister
Et register over al den lovmæssigt krævede QHSE-dokumentation, der skal være på plads, inklusiv sidste opdateringsdato og muligheden for at tilføje vedhæftede filer.
6
Interessentstyring
Et værktøj og register til identifikation og styring af forskellige relevante interessenter og hvordan de forholder sig til hinanden.

Caroline Giessing

Consultant
EHS Compass Administrator, Denmark

MSc in Design & Innovation Engineering
51610051Denmark
Caroline Giessing

Tina Mundeling Nielsen

Seniorkonsulent
EHS Compass
Arbejdsmiljø, compliance og ledelsessystemer
+45 51 61 12 69DANMARK
TMNI