VirtualBuildingGuide-front

Interactive Solutions

InteractiveSolutions_Image1

Onboarding - Health, Safety & Environment

Interactive Solutions bygger på check-act-learn  konceptet som udvikler proaktiv og integrerende adfærdstræning og vidensdeling på tværs af organisationen ved hjælp af digitalisering, involvering og gamification. Vores løsninger udvikles til brug på tværs af digitale platforme via app, web og virtual reality.

Grundstenen bygger på:

  • Fremstilling af 2D/3D brugerflader, der både er motiverende og enkle at anvende
  • Udvikling af scenarie-baseret indhold med udgangspunkt i vores faglige viden og rådgivning
  • Anvendelse af interaktion, simulering og gamification som primære formidlingsredskaber
  • Formidling som Apps for mobile enheder, Web eller Virtual Reality
  • Registrering af adfærd og indsamling af data til viderebearbejdning og evt. certificering
SafetyEngine 1 (1)MicrosoftTeams-image (17) (1)MicrosoftTeams-image (16) (1)

Gamification og spilbaseret læring

Hvad?
Gamification bygger på implementering af spil og konkurrence i sammenhænge der, i udgangspunktet, ikke har noget med spil at gøre. De mest anvendte spilelementer er b.la. quiz, find-5-fejl, point, trofæer eller ranglister.

Hvordan?
Hvilke virkemidler og elementer der anvendes, afhænger af projektet, brugerprofilen og konteksten.

Hvorfor?
Det overordnede formål med at anvende 2D eller 3D gamification og interaktion er, at styrke den kognitive oplevelse og motivation samt ændre adfærd og bevidsthed hos den pågældende målgruppe.

Studier viser, at spilbaseret læring øger udbyttet af læringsforløb ved at gøre processen sjov og motiverende. Dette opnås ved at give brugeren selvkontrol, udfordringer og belønninger.

Gamification er ikke kun begrænset til brug i 3D-miljøer. Det er lige så udbredt i 2D e-learning og endda i ikke-digitale sammenhænge. Skaleringsmulighederne er endeløse og kan variere fra brug af små, simple elementer til en fuld implementering af alle virkemidler.

Learning cone

Vi øger læringseffektiviteten

I ”læringspyramiden”, der oprindeligt er udformet af Dale (1969), ses det, at aktive læringsmetoder er mere effektive end konventionelle og passive metoder.

Hvor traditionel undervisning fortrinsvis er passiv og mindre end 50% effektive, kan simulering, interaktive e-learning øvelser og spilbaseret læring øge effektiviteten til mere end 80%.

Vi arbejder derfor med simulering af realistiske samt genkendelige virtuelle 3D miljøer for at skabe effektiv og styrket læring, der motiverer, engagerer og skaber kommunikation imellem formidleren og modtageren.