System_evaluations-shutterstock_1040522821

Lovovervågningsservice

LOVOVERVÅGNINGSSERVICE

EHS Compass by Ramboll tilbyder en lovovervågningsservice, der kan tilknyttes vores lovregister og vores kravregister. I begge tilfælde omfatter servicen et digitalt register, der løbende opdateres med lovmæssige ændringer identificeret af vores lovgivningseksperter. 

shutterstock_1167287371

Kravregistre

Kravregistre er nyttige for klienter, der ønsker at få en liste over de vigtigste miljø- og arbejdsmiljøkrav, der gælder for deres aktiviteter. Kravregisteret er i det væsentligste et værktøj til løbende opfølgning på overholdelsen af miljø- og arbejdsmiljøkrav. Kravregistret kan bruges til at demonstrere overholdelse af kravet i ISO 14001- og  ISO 45001-standarderne om overholdelse af identificerede relevante lovkrav. Det er velegnet til kunder, der ønsker at få nem adgang til liste over identificerede krav, i stedet for en liste over regler. 

Kravregistret tillader brugeren at: 

 • være på forkant med den detaljerede hverdagsledelse af QHSE-overholdelse,  
 • forstå de vigtigste krav i reglerne og 
 • løbende overvåge fremdrift og evaluere overensstemmelse 

Kravregistrene: 

 • giver adgang til resuméer af reglerne, såvel som de individuelle krav 
 • tillader brugere at vurdere compliance og tildele hvert krav en ansvarlig person 
 • tillader brugere at følge status for hvert krav, tagge krav, registrere noter, tilføje påmindelser og vedhæftede filer
 • tillader brugeren at udføre analyse af anvendelighed for hvert krav 
 • tillader brugeren at søge og filtrere krav efter f.eks. fritekst, specifikt emneområde, ansvarlig person eller tags, og 
 • følge daglige fremskridt og den aktuelle status for kravregistret gennem dashboards. 

 

Kravopdateringsrapporten giver brugerne mulighed for at: 

 • oprette en statisk rapport om de lovmæssige ændringer, der er sket i en valgt tidsperiode og 
 • holde sig informeret om nye opdateringsrapporter i systemet. 
System_evaluations-shutterstock_1040522821

Lovregistre

Lovregistre er nyttige for kunder, der ønsker at have en liste over miljø- og arbejdsmiljøregler, der gælder for deres aktiviteter. Lovregisteret er i det væsentlige en liste over gældende love og regler med links til den fulde tekst. Lovregistrene kan bruges til at opfylde kravene i ISO 14001 og 45001 standarder om at identificere og overholde relevante lovmæssige krav. Det er velegnet til de kunder, der ønsker at have en lovliste at arbejde med og er klar til selv at foretage den mere detaljerede vurdering af anvendelse. 

Lovregistret giver brugeren mulighed for at: 

 • gennemgå den generelle anvendelighed som defineret i lovgivningen og 
 • inkludere lokalitetspecifik anvendelighed i et fritekstfelt. 

Lovopdateringsrapporten giver brugeren mulighed for at: 

 • oprette en statisk rapport om de lovændringer, der er sket i en valgt tidsperiode og 
 • holde sig informeret om nye opdateringsrapporter i systemet. 

 

Caroline Giessing

Konsulent
EHS Compass Administrator, Danmark

Civil Ingeniør - MSc Design & Innovation
+45 5161 0051Danmark
Caroline Giessing

Ann Thybo

Arbejdsmiljøspecialist+4560361032Danmark
Ann Thybo