Compliance_assurance-obg_honey_4024HR_original

Vurderinger

VURDERINGER

EHS Compass har tre tilgængelige vurderingsmoduler, hhv. risikovurderinger, compliancevurderinger og systemevalueringer, som giver en række nyttige værktøjer til kunder, der ønsker at foretage en specifik vurdering eller evaluering og få en statisk rapport om begivenheden og dens resultater og anbefalinger. Under hvert af de tre vurderingsmoduler er det muligt for kunder at foretage: 

 • generiske vurderinger uden prædefinerede kriterier, 
 • vurderinger af indhold fra de andre værktøjer, såsom lovregistre og kravregistre, 
 • vurderinger ved hjælp af prædefinerede tjeklister udarbejdet af Rambøll, og/eller 
 • vurderinger oprettet af klienten selv, eller en af deres interessenter.  

Vurderingerne omfatter værktøjer til:  

 • planlægning og udførelse af vurderinger 
 • rapportering af resultater, og 
 • håndtering af og opfølgning på de anbefalede korrigerende handlinger.  

Prædefinerede tjeklister til vurderinger bidrager til en nemmere, hurtigere og mere sammenhængende udførelse, samt mere sammenlignelige resultater. Prædefinerede tjeklister er tilgængelige for alle tre vurderingsmoduler. Det er desuden muligt at importere brugertilpassede vurderingstjeklister, for eksempel til brug ved leverandøraudits og/eller interne complianceaudits.

OSH_shutterstock_1807078573

Risikovurderinger

Har du brug for at identificere alle miljø- og arbejdsmiljøfarer på din arbejdsplads og vurdere deres risiko? 

Vi har tjeklister, der er klar til brug for både miljørisikovurderinger og arbejdsmiljørisikovurderinger (OHS).  

Tjeklisterne omfatter prædefinerede farelister, der gør identifikation af farlige situationer hurtigere og mere omfattende. Den risikomatrice, der skal anvendes på de identificerede farer, kan tilpasses til kundespecifikke eller sagsspecifikke behov, hvilket gør det næste trin i risikovurderingen mere effektiv. Til mere specifikke behov har brugerne mulighed for at importere deres egne farelister og tjeklister, samt oprette deres egne risikovurderingsskabeloner.  

 

Med risikovurderingsmodulet kan du:  

 • planlægge, skemasætte og tildele ansvar for risikovurderinger, 
 • foretage risikovurderinger ved hjælp af forskellige brugsklare eller tilpassede tjeklister, 
 • følge op på og overvåge af fremdriften af planlagte risikovurderinger, 
 • analysere og prioritere identificerede risici 
 • planlægge, tildele og overvåge fremdrift af anbefalede korrigerende og forebyggende handlinger, og 
 • gennemgå, indsamle, administrere og arkivere vurderingsrapporter på et enkelt og sikkert sted. 
_48K0362_cropped

Compliancevurderinger

 Har du brug for at identificere alle lovmæssige uoverensstemmelser på din arbejdsplads samt prioritere dem?  

Vi har prædefinerede tjeklister klar til udførelse af miljø-overensstemmelsesvurderinger og arbejdsmiljø-overensstemmelsesvurderinger. 

Tjeklisterne omfatter prædefinerede lister over de mest betydningsfulde lovkrav, som medarbejdere skal overholde, og som er blevet samlet, fordøjet og syntetiseret fra forskellige dele af relevant lovgivning og officiel vejledning til et logisk og let anvendeligt format. Gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger ved hjælp af prædefinerede tjeklister gør resultaterne mere sammenhængende og sammenlignelige. Materialet til ledelsesrapporter er også tilgængeligt i det integrerede rapporteringsmodul, som giver brugerne mulighed for at danne rapporter inklusiv overordnet resumé af færdige vurderinger. 

Med compliancevurderingsmodulet i EHS Compass kan du:  

 • planlægge, skemalægge og tildele ansvar for overensstemmelsesvurderingen,  
 • udføre overensstemmelsesvurderinger ved brug af prædefinerede- eller brugerdefinerede tjeklister, 
 • følge og overvåge fremdrift i vurderinger, 
 • analysere og prioritere findings  
 • planlægge, tildele og overvåge fremdrift af anbefalede korrigerende og forbyggende handlinger; og
 • indsamle, administrere og arkivere vurderingsrapporter på et enkelt, sikkert sted.  
System_evaluatiosn-11 G Telecom Service Range Wheel 2020-09

Systemevalueringer

Har du behov for at udføre en gap-analyse eller evaluere og bedømme effektiviteten af dit ledelsessystem? 

Vi har prædefinerede tjeklister til rådighed til at udføre en gap-analyse af ledelsessystemer, der sigter mod at blive certificeret i henhold til ISO 14001-, ISO 45001- og/eller ISO 9001-standarder. 

Systemevalueringsmodulet giver mulighed for planlægning og skemalægning af evalueringer og til dannelse af ledelsesrapporter. Tilgængeligheden af forskellige typer bedømmelse hjælper med at indikere et systems modenhed. Systemevalueringsmodulet kan anvendes til evaluering af ledelsessystemer, men også andre typer vurderinger såsom due diligence-vurderinger, bæredygtighedsvurderinger og vurderinger for at identificere overordnede scorer baseret på resultaterne af flere vurderingskriterier (f.eks. CEEQUAL, BREEAM eller LEED). 

Med EHS systemevalueringsmodulet kan du:  

 • planlægge og tildele ansvar for overensstemmelsesvurderingen,  
 • udføre forskellige evalueringer ved brug af prædefinerede eller brugerdefinerede tjeklister, 
 • overvåge fremdrift af systemevalueringer, 
 • analysere resultater af definerede ratings og scorer 
 • planlægge og tildele anbefalede korrigerende handlinger og følge op på fremdriften; og 
 • indsamle, administrere og arkivere evalueringsrapporter på et enkelt og sikkert sted.